14 november 2009

Diabetes

Internationella diabetesdagen.

Tänd ett ljus för diabetes.

03 november 2009

14 november

Hörni, det är snart den 14 november. World Diabetes Day.

Runt om i världen planeras aktiviteter. Byggnader belyses i blått - diabetesfärgen.

I år ligger fokus på utbildning och förebyggande. Det behövs. Sprid ljuset - sprid kunskap om diabetes för allas skull!