10 oktober 2007

World Diabetes Day?

"Världsdiabetesdagen" - vad är det? Jo, det är "internationella diabetesdagen", nyligen erkänd i en resolution från FN (Förenta Nationerna).

Jag tycker att det är viktigt att det samlas in pengar till forskning om cancer, jätteviktigt! Men jag tycker att det också är minst lika viktigt att det finns pengar till forskning och utveckling av diabetesvård. För det finns ingen bot och ingen förebyggande behandling för diabetes typ 1. Det finns bra hjälpmedel som underlättar livet i vissa avseenden, men som försvårar i andra - men som sagt - ingen bot.

Det är den 14 november som är World Diabetes Day. Ta chansen att lära dig lite mer om diabetes då. Eller skänk en slant till forskningen.

Inga kommentarer: